Historia

POST襾 TECHNOLOGII W PRZEWODACH ZAPΜNOWYCH

Przewody zap這nowe stanowi wa積y element uk豉du zap這nowego. W ostatnich latach s coraz bardziej doceniane, zw豉szcza przy wymianie instalacji benzynowej na gazow.

Podstawowa zasada dzia豉nia elektrycznego systemu zap這nowego nie zmieni豉 si od 75 lat. To co uleg這 zmianie to metoda wytwarzania iskry. Silniki samochodowe przesz造 ewolucj z mechanicznego systemu (rozdzielacz) do systemu elektronicznego. Oba te systemy kontroluj niskie napi璚ie w obwodzie pierwotnym cewki, która wytwarza, przez indukcj, wysokie napi璚ie w obwodzie wtórnym. Wi您ka przewodów zap這nowych przewodzi pr康 wysokiego napi璚ia z cewki do 鈍iec, w kolejno軼i koniecznej do wytworzenia iskry, potrzebnej do zap這nu mieszanki paliwowej.
Z uwagi na indywidualne zapotrzebowania klientów (hurtowni, warsztatów, odbiorców indywidualnych) rynek oferuje ca造 szereg wi您ek. Ró積i si one konstrukcj, jako軼i doboru materiaów i oczywi軼ie cen.

 

Rodzaje przewodów

 • Przewód o rdzeniu miedzianym.

  Jest to najstarszy typ przewodu, znajduj帷y zastosowanie równie dzi. Wi您ka cienkich miedzianych drucików przesy豉 pr康 wysokiego napi璚ia do 鈍iecy, powoduj帷 jednak „po drodze” pewne straty energii. Ponadto miedziany rdze nie ma zdolno軼i t逝mienia zakóce elektromagnetycznych, które maj wp造w na odbiór urz康ze elektrycznych w pojazdach. Przewody przesy豉j帷 wysokie napi璚ie s doskona陰 anten emituj帷 ogromn ilo嗆 niepo膨danych zakóce.

  疾by temu zapobiec, wstawia si oporniki rezystancyjne na ko鎍ach przewodu. Niestety, nie rozwi您uje to do ko鎍a problemu. Oczywi軼ie mo瞠my skutecznie eliminowa zakócenia wstawiaj帷 coraz wi瘯sze oporniki, ale niestety ograniczamy tym równie wielko嗆 i jako嗆 iskry na 鈍iecy, która staje si s豉bsza, a jej czas zap這nu staje si krótszy. W konsekwencji zap這n si pogarsza.
   
 • Przewód o rdzeniu w璕lowym.

  Rozwój technologii materia這wych spowodowa, 瞠 opracowano przewody z roz這穎nym oporem wzd逝 rdzenia. Przewodnikiem elektrycznym jest rezystor, czyli cz御teczki w璕la w postaci grafitu po陰czone spoiwem z tworzywa sztucznego – EPDM, silikon. Niestety przewody tego typu maj dwie gówne wady. Po pierwsze wzgl璠nie wysoki opór (wi瘯szy ni 15 kΩ na metr d逝go軼i przewodu).

  Praktycznie nie ma mo磧iwo軼i technicznych zmniejszenia tego oporu oraz istniej technologiczne trudno軼i z uzyskaniem równomiernego oporu wzd逝 przewodu. Drug najwi瘯sz wad takich przewodów jest fakt wzrostu oporu elektrycznego w trakcie ich eksploatacji. Dzieje si tak na skutek zjawiska podobnego do wypalania cz御tek grafitu w rdzeniu spowodowanego przep造wem pr康u wysokiego napi璚ia.

  Powoduje to wzrost oporu czyli coraz to wi瘯sze os豉bianie iskry na 鈍iecy a w konsekwencji jej zanik. Dodatkowym problemem pojawiaj帷ym si w wyniku wzrostu oporu rdzenia w璕lowego jest to, 瞠 pr康 próbuj帷 znale潭 najkrótsz drog przep造wu zaczyna przebija izolacj. Próbowano z tym walczy stosuj帷 grubsz izolacj jak 8 mm oraz stosuj帷 coraz to nowsze materia造 takie jak np. silikon. Pomimo wielu zalet, silikon nie jest najlepszym materia貫m na przewody i powinien by stosowany tylko w specjalnych warunkach. Z punktu widzenia ekologii, jest wyj徠kowo nieprzyjazny dla 鈔odowiska.

  Zobacz budow: http://www.startech.pl/index.php?cms=17
   
 • Przewód o rdzeniu ferromagnetycznym.

  Dzi瘯i najnowszym osi庵ni璚iom wspó販zesnej in篡nierii materia這wej, dokonano wiele pozytywnych zmian i ulepsze w technologii materiaów, które mog mie zastosowanie do budowy wi您ki. Przewody zap這nowe z rdzeniem ferrytowym s tego najlepszym przyk豉dem.

  Na osnowie mocnej nici zapewniaj帷ej wytrzyma這嗆 mechaniczn oparty jest rdze ferrytowy. Zadaniem ferrytowego rdzenia jest podobnie jak w transformatorze koncentracja linii pola elektromagnetycznego oraz t逝mienie zakóce. W豉軼iwym przewodnikiem jest g瘰to, spiralnie nawini皻y, wysokiej jako軼i cienki drut stalowy. Ilo嗆 spiralek wynosi 50 na ka盥y centymetr rdzenia.

  Taka konstrukcja zapewnia wzgl璠nie niski opór elektryczny (5.6 kΩ na metr przewodu) oraz ze wzgl璠u na fakt, 瞠 przewodnikiem jest metal wyeliminowano zjawisko wzrostu oporu w czasie eksploatacji przewodów. Ca造 uk豉d zachowuje si jak cewka z rdzeniem (transformator) u這穎ny wzd逝 przewodu. Dodatkowo okaza這 si, 瞠 takie po陰czenie ma szereg zalet dotycz帷ych jego elastyczno軼i.

  Przewód potrafi niejako dopasowa si do pracy uk豉du zap這nowego. Dzieje si tak dlatego, 瞠 dzi瘯i konstrukcji powsta uk豉d RLC (opór, cewka, kondensator), który dostosowuje si do systemu zap這nowego. Dodatkowo, ze wzgl璠u na magazynowanie energii w rdzeniu ferrytowym czas trwania iskry wyd逝瘸 si powoduj帷 lepszy zap這n i spalanie mieszanki paliwowej.

  Zobacz budow: http://www.sentech.pl/index.php?cms=17
   
 • Zewn皻rzna ochrona przewodu.

  Wa積ym aspektem wp造waj帷ym na jako嗆 przewodu jest obok jego wewn皻rznej budowy, rodzaj izolacji. Tak bardzo przereklamowany silikon nie spe軟ia wszystkich stawianych przed nim zada. Jego podstawow wad jest bardzo niska odporno嗆 mechaniczna. Dodatkowo okazuje si, 瞠 jest on przysmakiem dla niektórych gryzoni, zw豉szcza w rejonach górzystych.

  Dlatego te producenci samochodów zacz瘭i umieszcza przewody w specjalnych listwach. Jednocze郾ie prowadzono badania nad nowym materia貫m, spe軟iaj帷ym wszystkie kryteria najlepszego materia逝 chroni帷ego przewód. Poszukiwania in篡nierów przynios造 wiele pozytywnych zmian i ulepsze w technologii materiaów stosowanych na izolacje wi您ek. Takim przyk豉dem jest elastomerowa pow這ka zewn皻rzna przewodów ferrytowych.

  Okazuje si, 瞠 jest to najlepszy materia gwarantuj帷y maksymaln szczelno嗆 i odporno嗆 na dzia豉nie czynników zewn皻rznych (temperatury, wilgoci, oleju). Warto nadmieni, 瞠 komponenty stosowane w produkcji przewodów spe軟iaj najwy窺ze normy i s bezpieczne dla 鈔odowiska.

ζtwy wybór.

Dwa pierwsze rodzaje przewodów zap這nowych posiadaj liczne wady. Przewody z rdzeniem ferrytowym s obecnie najlepszym pod wzgl璠em technicznym rozwi您aniem. ㄠcz ze sob trzy najwa積iejsze elementy: s trwa貫, ekonomiczne i niezawodne. W przypadku zasilania silnika gazem jest to szczególnie wa積e. Trudniejsza do zapalenia mieszanka gazowa potrzebuje silniejszej i d逝瞠j trwaj帷ej iskry oraz odpornej na wysok temperatur pow這ki zewn皻rznej, co zapewniaj w豉郾ie takie przewody.

Unikalna konstrukcja tych przewodów sprawia, 瞠 s one wyj徠kowo trwa貫 (nie trac na jako軼i podczas eksploatacji), bezpo鈔ednio chroni silnik, a po鈔ednio katalizator przed brakiem iskry, jaki mo瞠 powodowa niesprawny przewód zap這nowy.

Wpisz interesuj帷 Ci fraz,
aby przeszuka zawarto嗆 serwisu:
 
 
 
realizacja e-solution © 2007